Specialområden

Föreläsningar

Anders Hallquist bokas ofta som inspiratör och föreläsare av både företag och organisationer. En typisk föreläsning handlar om att öka förståelsen för vikten av en säljande organisation. Att få ALLA medarbetare att tänka på och öka sin säljande förmåga.

Säljledning

Alla säljprojekt anpassas naturligtvis till Er. Här skräddarsyr vi tillsammans och tidsåtgång beror på antal medarbetare och vilka utmaningar Ni står inför. Vanligtvis pågår ett sådant projekt under en tre- till sexmånadersperiod.

Uthyrning

Projekt som handlar om att öka effektiviteten och träffsäkerheten i uthyrningsarbetet. Coaching av uthyrningsgruppen. Det kan gälla nyproduktion, projektuthyrning eller särskilt svåra objekt. Allt ifrån en second opinion till att sätta upp en hel uthyrningsgrupp.